Profile
Join date: Jan 18, 2022
About

ISO staatvoor International Organization for Standardization, eenwereldwijd consortium van nationalenormalisatie-instellingen die samenwerken om internationalenormenenstandaardenteontwikkelenen vast testellenvoor het hele spectrum van industriële, commerciëleenconsumentenproducten. Dezezijngebaseerd. iso certificering zelf doen

morrisjackson18
More actions